News
Susino ปรับปรุงสายการผลิต Apr 15, 2020
อย่างมืออาชีพ ผู้ผลิตร่ม ,เราปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง,เรามักจะเน้นที่เค้าโครงของสาย,สภาพแวดล้อมการทำงาน,ทักษะของคนงาน,และความสามารถของเครื่องจักร,ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตของเรามีระเบียบมากขึ้น และชัดเจน
ฝากข้อความ
  • Upload Art Files

click here to leave a message

ฝากข้อความ
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด

บ้าน

สินค้า

whatsapp